Letölthető dokumentumok

Adatkezelési szabályzat

A Bácskai Általános Iskola házirendje

A Bácskai Általános Iskola pedagógiai programja

SZMSZ

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Eseménynaptár 2018-19

Idegennyelvi mérés 2018

Kompetencia mérések eredményei

Munkaterv_Bácskai Általános Iskola

NETFIT mérések 2018

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A beiratkozásra meghatározott idő.pdf

A fenntartó által engedélyezett osztályok.docx.pdf

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai.docx.pdf

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.docx.pdf

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje.pdf

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége.docx.pdf

Az iskolai felvétel szabályai.docx.pdf

Térítési díj, tandíj 2019.pdf

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.docx.pdf

Helyi tanterv:

 Osztályozóvizsga követelményei tantárgyanként:

A dokumentumok megtekintéséhet az Adobe Acrobat Reader szükséges.