Az intézmény dolgozói

Tanárok  
Aladics László német nemzetiségi tanító
Bánáti Edit német nemzetiségi tanító
Bátori István testnevelés, földrajz
Deliné Labát Márta tanító (testnevelés sp.)
Góbor Józsefné biológia, technika, kémia 
Harsányi Gábor matematika, földrajz
Horváthné Tóth Zsuzsanna tanító(pedagógia, technika sp. ), magyar, technika
Lovásziné Hubert Zsuzsanna tanító(könyvtár sp. ) 
Mamuzsits János matematika , földrajz, történelem 
Szanádi Szimóna tanító (testnevelés sp.)
Szöllősi Viktor tanító (testnevelés sp.)
Véghné Kanyó Annamária tanító(népművelés), nemzetiségi német tanár
Zádori Tiborné tanító (pedagógia, ének-zene sp.)
   
Óraadó tanárok:  
Albert Antal fizika
Olasz Adrienn úszás
   
Áttanító tanárok:  
Horváthné Sztantics Gabriella rajz
Nagy Zsoltné
ének-zene
Nagyné Francsovics Edina angol
Würtz Attila történelem
   
Tartósan távol lévő:  
 Cziczinger Szilvia
  tanító (testnevelés, angol sp.)
   
Nem pedagógus dolgozók:  
Gyömrei Otília
iskolatitkár
Makra Róbert rendszergazda
Zsenák Dávid
karbantartó
Tettinger Péterné hivatalsegéd

 

Bácskai Általános Iskola Tataházi Tagintézménye

Tanárok

Bánóczki Edit                                                    tanító (testnevelés, könyvtár sp), magyar, kémia

Czeglédi Erika                                                   tanító (népművelés sp), pedagógia szakos előadó

Danyiné Őrfi Magdolna                                tanító (pedagógia, orosz sp), orosz

Faragó Anita                                                     tanító

Futó Tímea                                                        tanító (testnevelés, NYIK sp), testnevelés

Kissné Őrfi Enikő                                             tanító (ének-zene sp), ének-zene

Miskolcziné Rápity Rózsa                             tanító (pedagógia, orosz sp),

Nagyné Francsovics Edina                            tanító (angol műv.ter.)

Piukovics Miklósné                                         matematika, fizika, nevelőtanár(gyermek-és ifj. véd.)

Rudics Gábor                                                    tanító (testnevelés sp), nevelőtanár, földrajz

Rudics Gyöngyi                                                tanító (magyar mt.), magyar

Szabó Zsuzsanna                                             matematika, informatika

Würtz Attila                                                       történelem, ember és társadalom műveltségterületű pedagógus

 

Óraadó tanárok

Olasz Adrienn                                                   úszás

Zsibrekné Sajti Ágnes                                    gyógypedagógus

 

Áttanító tanárok

Vida Zoltán                                                        biológia

 

Tartósan távol lévő

Véghné Öcsödi Éva                                         tanító (matematika sp), 

 

Nem  pedagógus dolgozók

Czinegené Galicz Zsuzsanna                       pedagógiai asszisztens

Ali Zsuzsanna                                                   hivatalsegéd

Grósz Józsefné                                                hivatalsegéd

 

 

 

Bácskai Általános Iskola Moholy Nagy László Tagintézménye

Tanárok        

Faragóné Szalma Katalin                     nemzetiségi (német) tanító

Horváth - Kiss Virág                            nemzetiségi (német) tanító

Horváthné Sztantics Gabriella  általános iskolai tanító (vizuális nevelés szakkollégium)

Horváth Péterné                                   történelem, orosz, angol, társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Pátiné Banász Teréz                            általános iskolai tanító (orosz, angol szakkollégim)      

Simon Csaba                                       magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Szabó Andrea                                      nemzetiségi (német) tanító, ének – zene műveltségi terület

Szabóné Bárány Györgyi                      általános iskolai tanító, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, gyógypedagógiai asszisztens

Szabóné Csémy Ildikó                         általános iskolai tanító (orosz szakkollégium), matematika szakos általános iskolai tanár

Tokodiné Csúcs Edit                            általános iskolai tanító, pedagógus szakvizsgára is irányuló tanító fejlesztési (differenciáló) szakirány, szakvizsgázott pedagógus

Tanács Attila                                       általános iskolai tanító testnevelés szakkollégium

 

Óraadó tanárok

Albert Antal                            fizika

Illés Antalné                            tanulószoba

Olasz Adrienn                         úszásoktató

 

Áttanító tanárok

Góbor Józsefné                        biológia, kémia

Harsányi Gábor                        természetismeret, földrajz

Horváthné Tóth Zsuzsanna       technika

Hebők Zoltán Andrásné            informatika

 

Tartósan távol lévő

Doblerné Kántor Judit              nemzetiségi (német) tanító

Óbériné Brecska Beáta                         általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

Nem pedagógus munkakörben dolgozók

Farkas Brigitta                          pedagógiai asszisztens

Mák Józsefné                          hivatalsegéd

             Sári Csabáné                           hivatalsegéd

 

Bácskai Általános Iskola Katymári Tagintézménye

Tanárok

Ba Eszter Boglárka                                 tanító, matematika műveltségi terület

Gulyásné Gyetvai Erzsébet                   általános iskolai idegen nyelv (német) tanító, közoktatási vezető

Hebők Zoltán Andrásné                         pedagógia szakos nevelőtanár, gyermek-és ifjúságvédelmi specializáció, számítástechnika szakos tanár     

Karaszi Mária                                       általános iskolai tanító, német nyelvű tanítói képesítés

Laurinyecz Éva Ilona                             általános iskolai tanító, népművelés-testnevelés szakkollégium

Ludányi Zoltán                                     magyar-történelem szakos tanár

Matos Anna                                         általános iskolai tanító, szerbhorvát nyelvű tanítói képesítés, horvát-szerb nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, közoktatási vezető, számítástechnika szakos tanár

Nagy Zsoltné                                         általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégium, ének-zene szakos tanár

Osztie Erika                                            általános iskolai tanító, népművelés és technika szakkollégiumi képzéssel

Rapcsák Valentina                                tanító, nemzetiségi tanító (német)

Áttanító pedagógusok:

Eichorn Lászlóné                                     biológia

Gólityné Rigó Anikó                               kémia

Farkasné Bognár Magdolna Mária          földrajz, természetismeret

Óraadók:

Albert Antal                                       fizika

Schneider Andrea                              angol

Olasz Adrienn                                    úszás

Aradi Zsolt                                        gyógypedagógus

Füstös Zoltán                                    gyógypedagógus

Tartósan távol lévő

Csordás Marianna      iskolatitkár

Nem pedagógus munkakörben dolgozók

Velez Lajosné          gyógypedagógiai asszisztens

Vujevity Mónika     iskolatitkár

Páncsity Józsefné         hivatalsegéd

Nagyné Alagi Zita         hivatalsegéd