Szapár András Alapítvány

Alapítva: 2000. március 31.

Alapította: GECSEY MIHÁLYNÉ sz. SZAPÁR EDIT
                  Dr. POGÁNY JÁNOS

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA
 

A bácsbokodi Móra Ferenc Általános iskola többnemzetiségű tanulóinak a közös Magyar Haza megismerésére, szeretetére történő oktatása, nevelése érdekében legtöbbet tevő pedagógus kétévenkénti támogatása.
Támogatásban részesül a bácsbokodi Móra Ferenc Általános Iskola pedagógusa, aki Szapár András 1921 és 1949 között Bácsbokodon, majd 1963-ig a járás és a megye területén betöltött pedagógusi, iskolaigazgatói, tanfelügyelői tevékenységének szellemiségében legtöbbet tett a falu, a környezet és a Magyar Haza szeretetére történő nevelésében. Megtanította tanítványait a múlt igaz megismerésére és olyan jövőképet mutatott a fiataloknak, melyben a becsületes, isten-hívő, hazáját szerető, családjáért áldozatot hozó, józan embertársait nemzetiségre, nemre és vallásra való tekintet nélkül megbecsüli és velük együtt törekszik a szebb, boldogabb Magyar Haza megteremtésére. Az a pedagógus, akit a tanítványok most az iskolában és később az életük során is példaképüknek tekintenek.
Az a pedagógus részesülhet a támogatásban, aki a fent megfogalmazott elvek szerint úgy neveli az ifjúságot, hogy a XXI. század követelményeinek megfelelni tudó, művelt továbbtanulni és ismereteiket folyamatosan bővíteni képes diákok hagyják el az iskolapadot.

A kuratórium tagjai:

Elnök:
Havasi Jánosné      

Tagok:
Dr. Molnár János
Deák Viktor
Lárencz Tibor
Mamuzsits János

Adószám: 18359158-1-03
Számlaszám: OTP 11732033-20009977